Kauba tagastamine 
1.1. Tarbijast Ostjal on õigus põhjust nimetamata tagastada tellitud kaubad Müüjale neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest. Tarbijast Ostja 14-päevane taganemisõigus kehtib, kui Tarbija on kauba ostnud Müüja e-poest ega rakendu juhtudele, kui Tarbija on kauba ostnud Müüja esinduspoest (st füüsilisest poest). 
 
1.2. Tarbijast Ostja on kohustatud esitama Müüjale vabas vormis ja ühemõtteliselt arusaadava teate Lepingust taganemise kohta (või täitma õigesti Lepingust taganemise vormi, mis on kättesaadav SIIT) Müüja e-posti aadressile: info@tooltrade.ee või Müüja aadressile: Turu 63, Tartu linn, 50106 Eesti.
 
1.3. Taganemise korral on Tarbijast Ostja kohustatud tagastama Müüjale kauba samas seisukorras nagu ta selle sai ja originaalpakendis koos infolehe ning kasutusjuhendiga hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Kaup tuleb Müüjale tagastada kas andes selle Müüjale isiklikult üle või saates selle Müüjale kasutades kulleri teenuseid. Kõik kauba tagastamisega soetud kulud (sh saatmiskulud) kannab Tarbijast Ostja. 
 
1.4. Tarbijast Ostja tasutud tagastatava kauba hind (kaasa arvatud transpordikulu) tagastatakse Tarbijast Ostjale neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest Tarbijast Osta arvelduskontole, mida ta kasutas makse tegemiseks. Juhul, kui tellimus tagastatakse osaliselt, tagastatakse kauba tellimisel tasutud transpordikulu Tarbijast Ostjale proportsionaalselt tagastatud toodete arvule. Müüjal on õigus Tarbijast Ostjale tema poolt tasutud summasid mitte tagastada seni, kuni Tarbijast Ostja on tagastanud tellitud kauba Müüjale või esitanud Müüjale tõendi, et ta on kauba tagasi saatnud.  
 
1.5. Täpsem info müügilepingust taganemise tingimuste kohta on välja toodud Müüja e-poe müügitingimustes, mis on kättesaadav siin.  
 
1.6. Lisaküsimuste korral palun võtta ühendust aadressil: info@tooltrade.ee