VEEBILEHEL OLEVA INFO OMAND

Kogu antud veebilehel oleva informatsioon autoriõigused kuuluvad Tooltrade Baltic OÜ-le või teistele isikutele ning kõik vastavad õigused on kaitstud. Veebilehel oleva informatsiooni (näiteks tekstid, fotod, logod, kujutised, videod jne) täielik või osaline kopeerimine või muud moodi kasutamine ilma Tooltrade Baltic OÜ kirjaliku nõusolekuta on rangelt keelatud.

Teil on õigus kasutada tooltrade.ee veebilehte, kuid Teil ei ole lubatud selle sisu levitada, muuta, kopeerida või muud moodi kasutada ilma Tooltrade Baltic OÜ kirjaliku loata.

Tooltrade Baltic või mõne muu isiku registreeritud või registreerimata kaubamärgiks on ka see osa sisust, mis kujutab kaubamärki või logo.

Mistahes eelkirjeldatud rikkumiste korral on Tooltrade Baltic OÜ-l õigus nõuda rikkujalt leppetrahvi vahemikus 100 kuni 500 eurot vastavalt rikkumise ulatusele. Samuti kasutada kõiki teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid. Nimetatud vaidlused lahendatakse Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas.

Kodulehel oleva informatsiooni kasutamise soovi korral palun võtta ühendust aadressil: info@tooltrade.ee